Catégories
Polonais

Liste d’adjectifs polonais utiles à savoir

Liste de vocabulaire polonais •

les adjectifs (A à M)

🇵🇱 Les mots essentiels à connaître 🇵🇱

_

Apprenez l’essentiel du polonais facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les adjectifs indispensables les plus utilisés en polonais, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le polonais par soi-même, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire en polonais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS POLONAIS
admirable godny podziwu
agréable przyjemny
amer gorzki
amical przyjazny
approprié odpowiedni
attentif uważny
automatique automatyczny
banal banalny
beaucoup dużo
belle pięknie
bien dobrze
bizarre dziwny
blessé zraniony
bon dobry
bouché zatkana
brave odważny
bruyant hałaśliwy
capable zdolny
captivant urzekające
carré kwadrat
cassé złamana
célèbre słynny
charmant urocza
clair jasne
classique klasyczny
comestible jadalny
commercial handlowy
commun wspólny
compact kompaktowy
compatissant współczujący
complet kompletny
confiant pewny siebie
confortable wygodna
convaincant przekonujący
côté intelligent mądry
coupable winny
court krótki
croyant wierzący
dangereux niebezpieczny
dégoûtant obrzydliwe
délicat delikatny
délicieux pyszne
déprimé przygnębiony
dernier ostatni
désagréable nieprzyjemny
désespéré zrozpaczony
difficile trudny
difficile trudny
distant zdalny
divers różne
drôle zabawne
éblouissant olśniewająca
économique ekonomiczny
efficace wydajny
égoïste samolubny
électrique elektryczny
électronique elektroniczna
élégant elegancka
énergie wkurzony
ennuyé znudzony
ennuyeux nudny
énorme ogromny
enthousiaste entuzjastyczny
équivalent odpowiednik
exact dokładny
excellente wspaniały
excité podekscytowany
facile łatwa
fatigué zmęczony
faux_ nieprawdziwy
fermée zamknięty
fiable wiarygodny
fou zwariowany
fragile kruchy
frais świeży
fréquent częste
froid na zimno
furieux wściekły
géant gigantyczny
gênant uciążliwe
généreux hojny
gentil uprzejmy
grand duży
gros gruba
haute wysoki
heureux szczęśliwy
heureux szczęśliwy
historique historyczne
honnête uczciwy
horrible straszny
humide wilgotny
idéal idealny
identiques identyczne
idiot głupi
idiot idiota
illégal nielegalne
immédiatement natychmiast
important ważne
impossible niemożliwe
impressionnant imponujący
imprévisible nieprzewidywalny
incapable niezdolny
inconnu nieznany
incroyable niesamowity
indépendant niezależny
injuste niesprawiedliwy
innocent niewinny
innovateur pomysłowy
inquiet zmartwiony
insupportable nieznośny
interdiction zabroniony
intéressant ciekawe
international międzynarodowy
irrésistible nieodparte
jaloux zazdrosny
jeune młody
joueur gracz
léger lekki
lent powolny
local lokalny
loin daleko
longue długi
lourd ciężki
malade chory
maladroit niezdarny
malheureux niefortunne
mature dojrzały
mauvais zły
mince cienka
minuscule malutki
moderne nowoczesny
moelleux puszysty
mort martwy
motivé zmotywowany
mouillé mokry
mystérieux tajemniczy
parfait doskonała
silencieux cichy
solide mocny
super świetna
surpris zdziwiony
suspect podejrzany
talentueux utalentowany
vieux stary
violent gwałtowny

➡️ Fiche suivante : 100 adjectifs utiles (N à Z)
⬅️ Fiche précédente : 100 verbes d’action et de mouvements

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *