Catégories
Thaï

Liste vocabulaire Thaï de base : La ville et les lieux publics

Liste de vocabulaire Thaï • La ville et les lieux publics

🇹🇭 Les mots essentiels à connaître 🇹🇭

_

Apprenez l’essentiel du thaï facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les mots indispensables les plus utilisés en thaï sur le thème de la ville et des lieux publics, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le thaï par soi-même avant de voyager, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire thaïlandais pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS THAÏ PRONONCIATION
animé ภาพเคลื่อนไหว phāp khlư̄an wai
au coin de la rue ที่มุมถนน thīmumotnon
bruyant เสียงดัง sīang dang
des espaces verts พื้นที่สีเขียว phư̄nthīsīkhīeo
historique ประวัติศาสตร์ prawat sāt
industriel ทางอุตสาหกรรม thāng`utsāhokrarom
joli มีเสน่ห์ mī sanē
l’asphalte ยางมะตอย yāngmatǭi
l’heure de pointe ชั่วโมงเร่งด่วน chūamōng reng dūan
l’office du tourisme สำนักงานการท่องเที่ยว samnakngānkānthǭngthīeo
la banlieue ชานเมือง chān mư̄ang
la camionnette de livraison รถบรรทุกส่ง rotbanthuksong
la circulation การไหลเวียน kānlaiwīan
la file d’attente สายรอ sāirǭ
la foule ฝูงชน fūng chon
la pollution มลพิษ monla phit
la prison คุก khuk
la rue principale ถนนสายหลัก thonnasāilak
la statue รูปปั้น rūp pan
la vue ดู
laid น่าเกลียด nā klīat
le centre-ville ใจกลางเมือง čhai klāng mư̄ang
le château ปราสาท prāsāt
le conseil municipal สภาเทศบาลเมือง saphāthētbānmư̄ang
le distributeur de billets ตัวแทนจำหน่ายตั๋ว tūathǣnčhamnāitūa
le garde-corps รั้ว rūa
le kiosque à journaux ยืนหนังสือพิมพ์ yư̄nnangsư̄phim
le logement การเคหะ kānkhēha
le magasin ร้านค้า rān khā
le parcmètre ปาร์กเกอร์ pākkœ̄
le passage ทางเดิน thāng dœ̄n
le quartier ละแวกบ้าน lawǣkbān
le trottoir ทางเท้า thāng thāo
les citoyens ประชาชน prachāchon
les éboueurs สะสมขยะ sasomkhaya
les égouts ท่อระบายน้ำ thǭ rabāi nām
les endroits à voir สถานที่ที่จะเห็น sathānthīthīčhahen
les feux de circulation ไฟจราจร fai čharāčhǭn
les pavés รถปู rotpū
les remparts ผนัง phanang
les toilettes ห้องน้ำ hǭng nām
paisible สงบ sangop
pittoresque งดงาม ngotngām
propre เป็นเจ้าของ pen čhao khǭng
sale สกปรก sokkaprok
sûr แน่นอน nǣ nǭn
surpeuplé แออัด `ǣ`at
tranquille เงียบสงบ ngīap sangop
un appartement แบน bǣn
un arrêt de bus ป้ายรถเมล์ pāi rot mē
un bar บาร์
un bar à vin ไวน์บาร์ waibā
un boulevard ถนน thanon
un bureau de poste ไปรษณีย์ praisanī
un cabinet dentaire สำนักงานทันตกรรม samnakngānthantokrarom
un cabinet vétérinaire สำนักงานสัตวแพทย์ samnakngānsatwaphǣt
un café กาแฟ kāfǣ
un caniveau ท่อ thǭ
un carrefour ทางแยก thāng yǣk
un centre commercial ห้างสรรพสินค้า hāng sappha sin khā
un cimetière สุสาน susān
un cinéma โรงภาพยนตร์ rōng phāppha yon
un citoyen พลเมือง phonla mư̄ang
un commissariat de police สถานีตำรวจ sathānī tamrūat
un concierge ภารโรง phānrōng
un court de tennis สนามเทนนิส sanāmthēnnit
un croisement ข้าม khām
un digue เขื่อน khư̄an
un égout ท่อระบายน้ำ thǭ rabāi nām
un embouteillage การจราจรติดขัด kān čharāčhǭn tit khat
un garage โรงรถ rōng rot
un grand magasin ร้านค้าขนาดใหญ่ rānkhāknātyai
un gratte-ciel ตึกระฟ้า tưk ra fā
un hôpital โรงพยาบาล rōng phayābān
un hôtel โรงแรม rōng rǣm
un immeuble อาคาร `ākhān
un lampadaire เสาโคมไฟ saokhōmfai
un locataire ผู้เช่า phū chao
un logement การเคหะ kānkhēha
un magasin ร้านค้า rān khā
un maire นายกเทศมนตรี nāyok thētsa montrī
un marché ตลาด talāt
un métro สถานีรถไฟใต้ดิน sathānī rot fai tai din
un monument อนุสาวรีย์ `anusāwarī
un monument aux morts อนุสาวรีย์แห่งความตาย `anusāorīhængkhwāmtāi
un musée พิพิธภัณฑ์ phiphitthaphan
un palais พระราชวัง phra rātcha wang
un panneau de signalisation เข้าสู่ระบบ khao sū rabop
un parc สวนสาธารณะ sūan sāthārana
un parcmètre หนึ่ง parceter nưng
un parking ที่จอดรถ thī čhǭt rot
un passage clouté ใช้เวลาเดินข้าม chaiwēlādœ̄nkhām
un passant เดินผ่านไปผ่าน dœ̄nphānpaiphān
un piéton คนเดินเท้า khon dœ̄n thāo
un pont สะพาน saphān
un pub ผับ phap
un quartier พื้นที่ใกล้เคียง phư̄nthīklaikhīang
un restaurant ร้านอาหาร rān `āhān
un rond-point วงเวียน wong wīan
un rue à sens unique ถนนทางเดียว thonnathāngdīeo
un skate-parc เล่นสเก็ตสวน lenotketsūan
un stade สนามกีฬา sanām kīlā
un supermarché ซูเปอร์มาร์เก็ต sūpœ̄māket
un théâtre โรงละคร rōng lakhǭn
un touriste นักท่องเที่ยว nak thǭng thīeo
un tribunal ศาล sān
un trottoir ทางเท้า thāng thāo
un véhicule ยานพาหนะ yān phāhana
un village หมู่บ้าน mū bān
un voisin เพื่อนบ้าน phư̄an bān
un zoo สวนสัตว์ sūan sat
une ville เมืองใหญ่ mư̄ang yai
une aire de jeux pour enfants สนามเด็กเล่น sanām dek len
une aire de repos พื้นที่พักผ่อน phư̄nthīphakphǭn
une autoroute ทางหลวง thāng lūang
une avenue ถนน thanon
une banque ธนาคาร thanākhān
une bibliothèque ห้องสมุด hǭng samut
une cabine téléphonique ตู้โทรศัพท์ tū thōra sap
une capitale ทุน thun
une caserne de pompiers สถานีดับเพลิง sathānī dap phlœ̄ng
une cathédrale โบสถ์ bōt
une école โรงเรียน rōng rīan
une église โบสถ์ bōt
une fontaine น้ำพุ nām phu
une galerie d’art ห้องแสดงภาพศิลปะ hǭngsǣdongphāpsinpa
une gare สถานีรถไฟ sathānī rot fai
une gare routière สถานีรถบัส sathānī rotbat
une librairie ห้องสมุด hǭng samut
une mairie ศาลากลางจังหวัด sālāklāngčhangwat
une mosquée มัสยิด matsayit
une pharmacie ร้านขายยา rān khāi yā
une piscine สระว่ายน้ำ sa wāi nām
une piste de bowling ติดตามโบว์ลิ่ง tittāmbōling
une place publique สถานที่สาธารณะ sathānthīsāthānna
une poubelle ขยะ khaya
une prison คุก khuk
une rue ถนน thanon
une rue à sens unique ถนนทางเดียว thonnathāngdīeo
une rue piétonne ถนนคนเดิน thonnoknadœ̄n
une rue principale ถนนหลัก thanon lak
une rue secondaire ถนนรอง thonnǭn`ong
une ruelle ซอย sǭi
une salle de concert คอนเสิร์ต khǭnsœ̄t
une société du bâtiment บริษัท สร้าง bǫrisatsarāng
une station de taxis สถานีรถแท็กซี่ sathānīnthathæksī
une station service สถานีบริการน้ำมัน sathānīprikānnāmman
une synagogue โบสถ์ bōt
une université มหาวิทยาลัย mahā witthayālai
une usine โรงงาน rōng ngān
une vieille ville เมืองเก่า mư̄angkao
une ville เมือง mư̄ang
une zone résidentielle พื้นที่ที่อยู่อาศัย phư̄nthīthī`ayū`āsai
une zone urbaine เขตเมือง khēt mư̄ang
VERBES UTILES
goudronner น้ำมันดิน nam man din
habiter พักอยู่ใน หรือนอกที่ทำงาน phak`ayūnairư̄nǭkthīthamngān
payer le loyer จ่ายค่าเช่า čhāikhāchao
s’arrêter หยุด yut
se dépêcher จะรีบขึ้น čharīpkhưn
traverser la rue ข้ามถนน khām thanon

➡️ Fiche suivante : Le corps humain
⬅️ Fiche précédente : La maison

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *