Catégories
Slovaque

Les 100 verbes les plus utilises en slovaque

Liste de 100 verbes utiles slovaque +PDF

Les mots essentiels à connaître

_

Apprenez l’essentiel du slovaque facilement avec cette liste de vocabulaire qui contient tous les verbes indispensables les plus utilisés en slovaque, avec leurs traductions en français. Pratique pour réviser ou apprendre le slovaque par soi-même avant de voyager, ou si vous souhaitez enrichir et améliorer votre vocabulaire slovaque pour mieux vous exprimer à l’écrit comme à l’oral !

Vous repérez des erreurs ou souhaitez ajouter un mot de vocabulaire à la liste ? N’hésitez pas à laisser un commentaire pour améliorer le site !

FRANÇAIS SLOVAQUE
accepter súhlasiť
acheter kúpiť
aider pomôcť
ajouter pridať
aller ísť
allumer rozsvietiť sa
appeler zavolať
apporter priniesť
apprendre učiť sa
arrêter Stop
attendre očakávať
avoir mať
casser zlomiť
chanter spievať
chercher hľadať
choisir Vyberte si
commencer začať
comprendre rozumieť
compter počítať
conduire správanie
confirmer na potvrdenie
connaître vedieť
contacter kontakt
continuer ďalej
couper rezať
courir bežať
crier kričať
croire veriť
cuisiner variť
décider rozhodnúť
demander opýtať sa
descendre prísť dole
devenir stať sa
devoir musieť
dire povedať
discuter diskutovať
donner dať
dormir spať
écouter počúvať
écrire písať
empêcher zabrániť
entendre Počuť
entrer vstúpiť
envoyer poslať
essayer skúste
éteindre vypnúť
être byť
exister existovať
expliquer vysvetliť
fermer Zavrieť
finir skončiť
gagner vyhrať
garder Udržať
jeter hodiť
jouer hrať
laisser nech
laver umyť
lire čítať
manger jesť
marcher chodiť
mettre dať
montrer ukázať
nettoyer čistiť
oublier zabudnúť
ouvrir OTVORENÉ
parler hovoriť
partager zdielať
payer zaplatiť
penser myslieť si
perdre prehrať
permettre povoliť
pleurer plakať
porter niesť
poser pózovať
pouvoir moc
prendre vziať
prévenir zabrániť
quitter odísť
raconter povedať o
rappeler odvolať
recevoir prijímať
reconnaître rozpoznať
refuser odmietnuť
regarder pozrieť sa na
rencontrer stretnúť sa
rendre vrátiť sa
répéter opakovať
répondre odpoveď
rester pobyt
retrouver znovu získať
réussir uspieť
revenir vráť sa
revenir vráť sa
rire smiať sa
s’en aller odísť
s’asseoir sedieť
s’endormir zaspať
savoir vedieť
se rappeler zapamätať si
se réveiller prebudiť sa
suivre sledovať
téléphoner hovor
tenir držať
tirer ŤAHAŤ
tomber spadnúť
toucher na dotyk
tourner otočiť
traduire preložiť
travailler práca
trouver nájsť
utiliser využiť
vendre zľava
venir prísť
vivre naživo
voir pozri
voler (dans le ciel) lietať v oblakoch)
voler (dérober) ukradnúť)
vouloir chcieť

➡️ Autres fiches de vocabulaire slovaque:

  1. Salutations et formules de politesse
  2. 100 adverbes utiles
  3. 100 adjectifs utiles
  4. Famille et amis
  5. La ville et les lieux publics
  6. Le corps humain, la tête et le visage
  7. Les mots contraires
  8. Le voyage et le tourisme
  9. Le calendrier (jours, mois, saisons)
  10. Couleurs et formes

 

©Fichesvocabulaire.com – Ne pas recopier sur d’autres sites

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *